Test akustike, vibracija i udara

Kompletno rešenje za merenje buke i vibracija, analizu i izveštavanje, dinamičku analizu signala, kompletne štandove za ispitivanje vibracija, (u sistemu za kontrolu vibracija, računarskoj platformi, tresač, pribor) i kombinovane klimatizovane i vibracione testere. Softver za  veliku brzinu i stabilnu kontrolu na elektrodinamičkim i hidrauličnim tresačima

www.mpihome.com

3D panoramske audio-vizuelne kamere koje snimaju, analiziraju i reprodukuju audio/vizuelne scene, digitalni mikrofoni

www.visisonics.com

Optički mikrofoni bez membrana dizajnirani za merenja u vazduhu, kao iu tečnostima. Pametni sistemi za prikupljanje podataka obrađuju akustični signal u sadržajan format.

www.xarion.com