Akustični, vibracijski in udarni test

Popolna rešitev za merjenje hrupa in vibracij, Analiza in poročanje, Dinamična analiza signala. Celotna stojala za vibracijsko testiranje (in-system nadzor vibracij, računalniška platforma, stresalnik, napeljave) in kombinirane naprave za klimatsko in vibracijsko testiranje. Programska oprema za izredno hitro in stabilno kontrolo elektrodinamičnih in hidravličnih stresalnikov.

www.mpihome.com

3D Panoramske avdiovizualne kamere, ki zajemajo, analizirajo in reproducirajo avdio/vizualne prizore, Digitalni niz mikrofonov

www.visisonics.com

Brezmembranski optični mikrofoni, zasnovani za meritve v zraku in tekočinah. Pametni sistemi za zajemanje podatkov obdelajo zvočni signal v smiselno obliko.

www.xarion.com