Metrologija

Rešenja za temperaturna merenja i kalibracije, precizna očitavanja termometra sa tačnošću u mK opsegu, referentni otpornici, specijalizovana oprema za metrološke institute, softver za kalibraciju po meri.

www.batemika.com

Standardi otpora, strujni šantovi, precizni dekadni standardi programabilna fluidna i vazdušna kupka, digitalni teraometar, mostovi otpora/termometrije.

www.guildline.com

Setovi za testiranje podataka o vazduhu, pritisak i vakuum, kalibratori temperature. Kalibratori obrtnog momenta i sile. Testeri za tahometar. Ispitne komore, ispitna creva, adapteri. Čišćenje instrumenata i sprečavanje kontaminacije.

www.kingnutronics.com

Specijalizovani laboratorijski instrumenti. Kalibracija klupa i čistih prostorija. Upravljanje laboratorijom, tehničke usluge, centar za podršku i popravke. Usluga na licu mesta i van lokacije sa preuzimanjem i dostavom.

www.metlab.it

Standardne referentne frekvencije rubidijuma, analizatori signala sa ultra niskim nivoom šuma, analizatori frekvencije i faze, programabilni prigušivači, RF i mikrotalasi.

www.quartzlock.com

Multifunkcionalni, višeproizvodni kalibratori, kalibrator električne opreme za testiranje, Digitalni multimetri visoke preciznosti, AC/DC šantovi, Decade otpori, standardi jednosmernog napona, Izvor frekvencije/merni GPS standard.

www.transmille.com