DIZ Jožef Stefan (Srednja tehnička škola)

I.S.I.S. Jožef Stefan

DIZ Jožef Stefan (Srednja tehnička škola)

Srednja tehnička škola Jožef Stefan je sinonim za naučno-tehnološko obrazovanje na slovenačkom jeziku u Trstu. Škola se odlikuje brigom za lični rast svakog učenika, koji ga, sa bogatim spektrom specifičnih veština i širokim kulturnim pogledom, vodi u odraslo doba; u svet rada, daljeg proučavanja i prihvatanja odgovornosti.

U uverenju da je danas više nego ikada potrebno biti korak ispred, DIZ Jožef Stefan svojim učenicima nudi širok spektar dodatnih fakultativnih aktivnosti mimo propisanih sadržaja nastavnih predmeta. Ovo ne samo da motiviše učenike da produbljuju i proširuju svoja znanja, već i da otkrivaju i razvijaju talente koji bi inače ostali neprimećeni.

ALL DATA EE d.o.o. kao i uvek veliku pažnju posvećuje svetu obrazovanja i zalaže se da studenti svih tehničkih disciplina imaju na raspolaganju najbolju i najefikasniju tehnološku opremu, kako bi mogli da uče i usavršavaju se uz savremena nastavna sredstva i razvijaju svoje talente.

Iz tog razloga, ALL DATA EE je ponosan što je mogao, u okviru projekta „PON FESR 13.1.4A Zelene laboratorije“, da omogući DIZ Jožef Stefan obnoviti opremu laboratorije za elektroniku sa:

Laboratorijska oprema:

 

Senzori:

ZATRAŽITE VIŠE INFORMACIJA