Specijalizovana laboratorija za podršku

Sa entuzijazmom, naša specijalizovana laboratorija je u stanju da pronađe najbolje rešenje potrebno za rešavanje problema u vezi sa proizvodima naših kupaca, od jednostavne podrške do popravke, čak i najtežih za rukovanje ili zastarelih instrumenata.

Zahvaljujući održivim partnerstvima i transparentnim odnosima sa najboljim dobavljačima u industriji, u mogućnosti smo da obezbedimo:

  • Brza i efikasna tehnička podrška na međunarodnom nivou, na licu mesta i van nje
  • Podrška standardnih i prilagođenih sistema
  • Tehnička podrška, popravka i održavanje za:
    • T&M opšte namene, laboratorijski instrumenti, audio, video, GSM, GPS,
    • Električna vozila
  • Obuka i instalacija
  • Konsultacije za odabir HW & SW