Kalibracija

Zahvaljujući našem iskustvu u metrologiji koje datira još od 1970. godine, možemo da obezbedimo:

  • Kalibracija
  • Akredit i LAT sertifikat u skladu sa procedurama akreditacije,
  • Sertifikat o usaglašenosti.

 

Usluga preuzimanja i isporuke mehaničkih, električnih i elektronskih proizvoda takođe se može obezbediti direktno obučenim osobljem i specijalno opremljenim vozilima.

 

Naša služba je akreditovana u svim evropskim državama zbog međusobnog priznavanja u okviru EA (Evropska saradnja za akreditaciju laboratorija) i 16 neevropskih akreditacionih tela koja imaju ugovor o saradnji sa EA (tj. A2LA za SAD, ISRAC za Izrael, STCIS za Rusiju, ATS za Srbiju, SAC/SPRING za Singapur).

Specijalistička podrška avionskih klupa (NAVCOM, KSPDR, DME, TACAN) je deo naših usluga.