Obaveštenje o novom izdanju JTAG softvera

JTAG Technologies

Obaveštenje o novom izdanju JTAG softvera

JTAG najavljuje novo izdanje softvera JT2023 sa novim funkcionalnostima.

Softver se više ne isporučuje fizički, ali se može preuzeti sa stranice podrške na njihovoj veb stranici (vvv.jtag.com).
Preuzimanje je u obliku „.iso“ datoteke. Nakon što preuzmete .iso datoteku, možete je otvoriti pomoću ‘Windows Ekplorer-a’ i ona će biti prikazana kao nova disk jedinica koja sadrži instalaciju (setup.eke) i pdf “Installation & QuickStart” sa uputstvima za instalaciju. Na kraju ovog obaveštenja nalazi se veza do pdf-a „Informacije o izdanju“ koja pruža detaljan pregled ažuriranja i novih funkcija sadržanih u ovom izdanju softvera. Ovaj pdf se takođe nalazi u instalaciji.

Instalacioni folder

Izdanje JT 2023 je instalirano u zasebnoj potfascikli u fascikli „JTAG Technologies“, pored poddirektorijuma JT 2020. Tokom instalacije ponuđena je sledeća podrazumevana putanja za instalaciju:

“C:\JTAG Technologies\JT2023 (AS|AF)\”

Nakon instalacije, preporučuje se da proverite stranicu podrške na JTAG-ovoj veb lokaciji za sve dodatke (servisne ili jezičke pakete) koji su možda već bili dostupni za ovo izdanje softvera.

Hvala vam što ste nam dali priliku da podržimo vaše potrebe za boundary-scan.