USB Tag

GW Instek visokofrekventni LCR tester ~ LCR-8200A je proširena serija postojeće LCR-8200 serije, koja pruža testne frekvencije do 50MHz. Rezultati merenja se mogu prikazati u numeričkom ili grafičkom obliku u zavisnosti od izabranog režima merenja, omogućavajući korisnicima da na najbolji način procene karakteristike DUT-a.

...

Nova serija DG2000 daje kupcima sa ograničenim budžetom beskompromisnu ​​vrednost sa naprednim funkcijama koje su obično rezervisane za mnogo više cene. Sada proizvođači, edukatori i IoT dizajneri koji rade sa električnim i RF aplikacijama mogu da grade dugačke složene proizvoljne talase, generišu harmonike 8....