600V Tag

Obnovljivi izvori energije kao što su PV, EV, gorivne ćelije i baterije su tržišni trend kao zamena tradicionalnih izvora energije. Sa sve većim usvajanjem električnih vozila širom sveta i rastućom potražnjom baterija za skladištenje energije za povezivanje na mrežu, distribuirano skladištenje energije u mikromrežama se...