10MHz Tag

GW Instek visokofrekventni LCR tester ~ LCR-8200A je proširena serija postojeće LCR-8200 serije, koja pruža testne frekvencije do 50MHz. Rezultati merenja se mogu prikazati u numeričkom ili grafičkom obliku u zavisnosti od izabranog režima merenja, omogućavajući korisnicima da na najbolji način procene karakteristike DUT-a.

...